Stappen, problemen en meerdere aantallen.

Op deze pagina vind je terug:
Garantie bij Tuinexpress
Fabrieksgarantie
Wettelijke garantie
Garantiebewijs
Defect artikel
Reparatie

Garantie bij Tuinexpress

Wanneer je een aankoop doet bij Tuinexpress, kun je erop vertrouwen dat het product in perfecte conditie is en naar behoren werkt bij standaard gebruik. Mocht je onverwacht toch niet tevreden zijn, of het artikel moet gerepareerd worden, dan zijn er duidelijke richtlijnen voor het retourneren of aanmelden voor reparatie. We adviseren je om de richtlijnen zorgvuldig door te lezen.

Fabrieksgarantie

Bij de aankoop van een product kan de fabrikant een garantie bieden waarbij het artikel gerepareerd of vervangen wordt binnen een bepaalde termijn, mocht er een defect optreden. Het is belangrijk om te beseffen dat dit defect niet mag ontstaan door eigen toedoen. Voor assistentie bij het indienen van een reparatieverzoek kun je contact opnemen met de klantenservice. In het geval van garantie- en serviceverzoeken voor producten gekocht via onze partners, dienen deze verzoeken direct bij de betreffende partner ingediend te worden. Je hebt in sommige gevallen ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant.

Let op: Garantievoorwaarden kunnen per fabrikant verschillen. Zo zit op sommige artikelen minder of geen garantie. Raadpleeg het boekje van het artikel voor gedetailleerde informatie over de fabrieksgarantie.

Wettelijke garantie

Zelfs na het verstrijken van de fabrieksgarantie blijf je recht houden op de wettelijke garantie. Dit betekent dat het gekochte product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die je ervan mag hebben. Als bijvoorbeeld de onkruidbrander die je aangeschaft hebt, binnen bijvoorbeeld 14 maanden defect raakt, kun je contact opnemen met ons of de desbetreffende partner. Het is cruciaal om eventuele problemen zo spoedig mogelijk te rapporteren, en niet te wachten. Het einde van de fabrieksgarantie betekent namelijk niet dat je helemaal geen aanspraak meer kunt maken op garantie.

Let op: Voor meer informatie over welke garanties je op een product hebt raadpleeg je een betrouwbare bron zoals de rijksoverheid.

Garantiebewijs

Meestal dient de factuur of het aankoopbewijs van je bestelling als het officiële garantiebewijs voor je artikel. Je kunt deze documenten eenvoudig terugvinden in je account. Heb je de factuur niet meer bij de hand? Raadpleeg onze klantenservice. In sommige gevallen kunnen zij de betreffende bestelling terugvinden, zo kunnen wij jou alsnog van dienst zijn.

Defect artikel

Het is belangrijk dat je Tuinexpress binnen twee maanden na het ontdekken van een defect op de hoogte stelt. Tuinexpress verplicht zich ertoe om binnen dertig dagen op eventuele klachten te reageren. Indien Tuinexpress jouw klacht gegrond vindt, zal er in overleg met jou besloten worden tot reparatie, vervanging of vergoeding van de betreffende producten. De maximale vergoeding is gelijk aan de prijs die je voor het product hebt betaald. Het is niet toegestaan om (zonder overleg) zelf reparaties/behandelingen uit te voeren aan het product, dan vervalt de garantie. Voor aanvullende informatie kun je onze Algemene Voorwaarden raadplegen.

Binnen het retourtermijn

Om je retour aan te melden en aanvullende informatie te verkrijgen over het retourproces bij een garantieclaim, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Het is essentieel dat je jouw artikel niet retourneert voordat je de schade, inclusief foto's en een beschrijving, hebt doorgegeven aan de klantenservice. Indien de schade (na retour) bij onze inspectie wordt vastgesteld zonder dat er vooraf bewijs is geleverd, zullen de kosten hiervan aan jou als klant in rekening worden gebracht. Dit komt omdat het dan onduidelijk is of de schade reeds aanwezig was bij ontvangst van het artikel. In zo'n geval kan er om een compensatie worden gevraagd alvorens een nieuw artikel toe te sturen, of kan er een deel van het totaal terug te betalen aankoopbedrag worden ingehouden.

Buiten het retourtermijn

Als je een aankoop hebt gedaan bij Tuinexpress en een reparatie nodig hebt, kun je dit proces starten door de details van je bestelling en het betrokken artikel naar onze klantenservice te sturen. Beschrijf het probleem duidelijk, zodat zij je kunnen helpen bij het vinden van een geschikte oplossing.

In het geval dat je een artikel hebt gekocht via een verkooppartner van Tuinexpress, adviseren wij je eerst contact op te nemen met deze partner om de mogelijkheden te bespreken. Mocht je er niet uitkomen met de partner, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice van Tuinexpress.

Voor bepaalde tweedehands artikelen kun je ook aanspraak maken op garantie. Het is daarbij belangrijk dat je in het bezit bent van het originele aankoopbewijs. Als je dit niet hebt, vraag het dan aan bij de verkoper.

Reparatie

Om jouw artikel te laten repareren neem je contact op met de klantenservice.

Reparatiekosten worden niet onverwacht in rekening gebracht

Wanneer een product binnen de garantieperiode defect raakt, kom je in aanmerking voor gratis reparatie of vervanging, tenzij het defect veroorzaakt is door abnormaal gebruik. Als gebruikersschade de oorzaak is van de benodigde reparaties, zullen deze kosten voor jouw rekening zijn.

We zullen pas starten met de reparatie nadat we jouw toestemming hebben ontvangen. Zo voorkomen we dat je onverwacht met kosten wordt geconfronteerd. Voorafgaand aan de reparatie ontvang je van ons een kostenraming, waarna je kunt kiezen uit de volgende opties:

  1. De reparatiekosten betalen (deze worden vooraf duidelijk gecommuniceerd).
  2. Het artikel ongerepareerd terug sturen (houd rekening met onderzoekskosten van € 19,95).
  3. Gratis recycling van het artikel (dit is niet voor alle artikelen mogelijk).


De gemiddelde reparatieduur is ongeveer 20 werkdagen, al streven wij ernaar om reparaties sneller af te ronden. Zodra je bestelling verzendklaar is, informeren we je automatisch. Mocht de reparatie langer duren dan gepland, dan brengen we je hiervan op de hoogte.

Als het defect buiten de garantie valt, kan de reparatie meer tijd in beslag nemen. Ook in dit geval starten we pas met repareren na jouw toestemming en betaling van de reparatiekosten.